Ohne Titel

Polaroid SX70, Impossible B&W600 Round Frame